فهرست فیلتر ها
تعداد محصولات این مجموعه : 251
 • خرید ساعت زنانه الیکسا , کد E076-L278 موجود 2,290,000  تومان 1,830,000  تومان 20%
 • خرید ساعت زنانه الیکسا , کد E053-L311 موجود 3,590,000  تومان 2,870,000  تومان 20%
 • خرید ساعت زنانه الیکسا , کد E074-L265 موجود 2,590,000  تومان 2,070,000  تومان 20%
 • خرید ساعت زنانه الیکسا , کد E019-L060 موجود 2,190,000  تومان 1,750,000  تومان 20%
 • خرید ساعت زنانه الیکسا , کد E061-L187 موجود 2,590,000  تومان 2,070,000  تومان 20%
 • خرید ساعت زنانه الیکسا , کد E059-L178 موجود 2,290,000  تومان 1,830,000  تومان 20%
 • خرید ساعت زنانه الیکسا , کد E098-L411 موجود 2,990,000  تومان 2,390,000  تومان 20%
 • خرید ساعت زنانه الیکسا , کد E114-L462 موجود 2,990,000  تومان 2,390,000  تومان 20%
 • خرید ساعت زنانه الیکسا , کد E105-L418 موجود 2,290,000  تومان 1,830,000  تومان 20%
 • خرید ساعت زنانه الیکسا , کد E099-L385 موجود 2,290,000  تومان 1,830,000  تومان 20%
 • خرید ساعت زنانه الیکسا , کد E114-L461 موجود 2,790,000  تومان 2,230,000  تومان 20%
 • خرید ساعت زنانه الیکسا , کد E115-L467 موجود 2,990,000  تومان 2,390,000  تومان 20%
 • خرید ساعت زنانه الیکسا , کد E110-L444 موجود 2,790,000  تومان 2,230,000  تومان 20%
 • خرید ساعت زنانه الیکسا , کد E089-L340 موجود 3,190,000  تومان 2,550,000  تومان 20%
 • خرید ساعت زنانه الیکسا , کد E105-L423 موجود 2,790,000  تومان 2,230,000  تومان 20%
 • خرید ساعت زنانه الیکسا , کد E093-L360 موجود 3,390,000  تومان 2,710,000  تومان 20%
 • خرید ساعت زنانه الیکسا , کد E092-L347 موجود 2,190,000  تومان 1,750,000  تومان 20%
 • خرید ساعت زنانه الیکسا , کد E101-L395 موجود 2,990,000  تومان 2,390,000  تومان 20%
 • خرید ساعت زنانه الیکسا , کد E089-L338 موجود 3,590,000  تومان 2,870,000  تومان 20%
 • خرید ساعت زنانه الیکسا , کد E098-L381 موجود 2,790,000  تومان 2,230,000  تومان 20%
 • خرید ساعت زنانه الیکسا , کد E110-L442 موجود 3,790,000  تومان 3,030,000  تومان 20%
 • خرید ساعت زنانه الیکسا , کد E051-L160 موجود 3,590,000  تومان 2,870,000  تومان 20%
 • خرید ساعت زنانه الیکسا , کد E092-L350 موجود 2,190,000  تومان 1,750,000  تومان 20%
 • خرید ساعت زنانه الیکسا , کد E101-L399 موجود 3,590,000  تومان 2,870,000  تومان 20%

ساعت مچی الیکسا (Elixa)

برند الیکسا (Elixa) طراحی مدرن و روند مد روزی مخصوص زنانی که به اکسسوری های خود اهمیت می دهند ارزش قائل می شود. هم در طراحی جواهرات و هم در ساعت مچی خود الیکسا این دیدگاه را به واقعیت تبدیل می کند. از یک طر این روند کنونی الیکسا است و در طرف دیگر سازندگان و طراحان برند الیکسا (Elixa) برای قدردانی از زنان به تنوع و جذابیت و رنگارنگ بودن محصولات خود توجه دارند.